ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი 2015 წლის დეკემბრიდან მონაწილეა პროექტის – „ევროპული კვლევების განვითარების ქსელი კავკასიაში“ (Descnet). პროექტში ჩართულია  ცხრა უნივერსიტეტი სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის:

აღნიშნული პროექტის მიზანია ევროპული კვლევების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება საქართველოში. პროექტის მუშაობის შედეგად შეიქმნა სამეცნიერო საზოგადოება – „ევროპული კვლევების ასოციაცია კავკასიისათვის“ – (AESC). ასოციაცია კავკასიის რეგიონში ევროკავშირის თემატიკაზე მომუშავე ლიდერი ორგანიზაციაა, რომლის მიზანია რეგიონის განვითარებისა და პარტნიორი ინსტიტუციების ეფექტური მუშაობის ხელშეწყობა. მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებულია ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანი გაგა გაბრიჩიძე.

პროექტის სამი ძირითადი მიმართულებაა: სწავლება, კვლევების გაუმჯობესება და გავრცელება.