სიახლეები

მაგისტრატურაში მისაღები სპეციალობის გამოცდის შედეგები
13 სექტემბერი 2018

გთავაზობთ შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა შედეგებს შიდა სპეციალობის გამოცდაში.