მთავარი ბუღალტერი - 1 ვაკანსია

სამუშაო ადგილი: თბილისი, ეკო-კამპუსი, ნოდარ ბოხუას 11

განყოფილება: ფინანსების მართვისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი

მინიმალური თანამდებობრივი სარგო: 2000 ლარი

სამუშაო გრაფიკი: სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე

ანაზღაურების ოდენობა დამოკიდებულია კანდიდატის გამოცდილებაზე. უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას კანდიდატს შესთავაზოს გამოცხადებულზე ნაკლები ანაზღაურება, შეთანხმების საფუძველზე, სამუშაო დატვირთვის მოდიფიცირების შემთხვევაში.

ფუნქცია/მოვალეობები:

 • უნივერსიტეტის სააღრიცხვო პოლიტიკის მიხედვით ოპერაციების აღრიცხვა და კლასიფიკაცია;
 • საბუღალტრო-საფინანსო აღრიცხვა;
 • ოპერაციების სისწორის მონიტორინგი, თანხების მოძრაობის კონტროლი, გადარიცხვების განხორციელება შიდა რეგულაციების შესაბამისად;
 • უნივერსიტეტის ყოველდღიური ბუღალტრული საქმიანობის წარმართვა და კონტროლი;
 • საბაჟო ოპერაციების აღრიცხვა და კონტროლი;
 • არარეზიდენტებთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა და კონტროლი;
 • სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების, ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური აქტივების მიღების, გადაადგილების, ჩამოწერის ოპერაციების ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება და შესაბამისი ბუღალტრული აღრიცხვა;
 • საბუღალტრო რეპორტების მომზადება
 • დებიტორული/კრედიტორული დავალიანებების/ანგარიშების კონტროლი;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გადასახადების გაანგარიშება/დეკლარაციების წარდგენა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ბუღალტერიის, ფინანსების ან ეკონომიკის მიმართულებით;
 • მთავარ ბუღალტრად მუშაობის მინიმუმ 2 წლის სამუშაო გამოცდილება;
 • საგადასახადო კანონმდებლობის ცოდნა;
 • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა (განსაკუთრებით Excel-ის);
 • საბუღალტრო პროგრამა „ინფო ბუღალტერის ცოდნა“;
 • ACCA პირველი და მეორე დონის სერტიფიკატების ქონა ჩაითვლება უპირატესობად;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

პიროვნული უნარ-ჩვევები:

 • წერილობითი კომუნიკაციის და ანგარიშგების მომზადების უნარი;
 • სამუშაოს დაგეგმვის, ორგანიზების და მონიტორინგის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნების და დროის მართვის უნარი;
 • კონფიდენციალობის დაცვის უნარი;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა.