ლევან ჭეიშვილი

ლევან ჭეიშვილი
ასისტენტი ბიომედიცინის მიმართულებით
მედიცინა

ლევან ჭეიშვილს მინიჭებული აქვს მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ბიოფიზიკაში. მას ასევე დასრულებული აქვს სტომატოლოგიის ფაკულტეტი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. Erasmus + გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მან მოიპოვა სადოქტორო გრანტი კორუნას უნივერსიტეტში (ესპანეთი, 2016 წ). ამჟამად ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი განათლების მიმართულებით. ის კითხულობს ლექციების კურსს სამედიცინო ფიზიკასა და ბიოფიზიკაში. იგი მონაწილეა სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციისა და სემინარის, მათ შორის: სამაგისტრო ნაშრომის თეზისები წარდგენილი აქვს მაქს პლანკის კვლევით უნივერსიტეტში (პოტსდამი, გერმანია).