გაგა გაბრიჩიძე

გაგა გაბრიჩიძე
პროფესორი საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით
სამართლის სკოლა

იურისტის კვალიფიკაცია (1996 წ.) და სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (2005წ.) მიანიჭა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ხოლო ევროპული სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ზაარლანდის უნივერსიტეტის ევროპულმა ინსტიტუტმა (გერმანია, 2002წ). 1999 წლიდან კითხულობს ლექციებს ევროპულ სამართალსა და საერთაშორისო საჯარო სამართალში. 2008-2011 წლებში იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟან მონეს სახელობის კათედრის ხელმძღვანელი. მას მოპოვებული აქვს ათზე მეტი საერთაშორისო სტიპენდია, მათ შორის: ჰუმბოლდტის ფონდის, ევროპული კომისიისა და ავსტრიის მთავრობის სტიპენდიები; მკვლევრის სტატუსით მიწვეული იყო: ზაარლანდის  (გერმანია, 2002წ., 2003წ., 2009წ., 2010წ.), ფრანკფურტისა (გერმანია, 2007წ., 2008წ.) და ვენის უნივერსიტეტებში (ავსტრია, 2001წ.); მისი კვლევების უდიდესი ნაწილი შეეხება აქტუალურ კონსტიტუციურ სამართლებრივ საკითხებს ევროპული სამართლის სფეროში, აგრეთვე კანონმდებლობათა დაახლოებასა და მიგრაციის სამართალს. გაგა გაბრიჩიძე არის 20-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა და  ევროპული სამართლის შესახებ სახელმძღვანელოს ავტორი. ასევე – ჟურნალ „ქართული სამართლის მიმოხილვის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 

კონტაქტი: ggabrichidze@newvision.ge