ეკატერინე ქრისტესაშვილი

ეკატერინე ქრისტესაშვილი
ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკის მიმართულებით
პოლიტიკა

ეკატერინე ​ქრისტესაშვილი არის ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 2015 წლიდან. ​1999-2015 წლებში ​იგი იყო ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის (AUH​, თბილისის კამპუსი) ასისტენტ-პროფესორი.​ იგი ​ფლობს კენტის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრისა​ (კენტი, გაერთიანებული სამეფო/ბრიტანეთი) და ცენტრალური ევროპული უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი​ს​ (​ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ​უნგრეთი)​ ხარისხებს​. გარდა აკადემიური ​საქმიანობისა,​ ​2013-2014 წლებში, ​ეკატერინ​ე​ ქრისტესაშვილი იყო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე. 2006-2013 წლებში იგი - ​ეროვნული პროგრამის ოფიცერი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანთა უფლებების უმაღლესი კომისრის აპარატში. ასევე მუშაობდა საქართველოს სოფლის მეურნეობისა (2006) და საგარეო საქმეთა სამინისტროებში. იგი იყო საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს​ კონსულტანტი, მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიაში​ და ეუთოს მისი​აში​ ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში.

 

კონტაქტი: ekristesashvili@newvision.ge