პროექტები

Network Europe

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი Network Europe-ის ქსელის წევრია. Network Europe არის პლატფორმა იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის თანამშრომლობისთვის, რომლებიც იკვლევენ ევროინტეგრაციის სხვადასხვა ასპექტს.
მეტი

DESCNet Network

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი 2015 წლის დეკემბრიდან მონაწილეა პროექტის - „ევროპული კვლევების განვითარების ქსელი კავკასიაში“ (Descnet). პროექტში ჩართულია  ცხრა უნივერსიტეტი. აღნიშნული პროექტის მიზანია გაიზარდოს ევროპული კვლევების დონე საქართველოში. 
მეტი