Certificate Courses

მოსამზადებელი ტრენინგი Willem C. Vis-ის პროცესისთვის

ტრენინგის მიზანი იყო სტუდენტების მომზადება Willem C. Vis სახელობის იმიტირებული პროცესისთვის. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებმა.

საგადასახადო სამართლის კურსი

2016 წლის 1-11 ივლისს, ნიუ ვიჟენ უნიერსიტეტში საგადასახადო სამართლის აქტუალური საკითხების შესახებ ლექციების საზაფხულო ციკლი ჩატარდა. ლექციებს უძღვებოდნენ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის საგადასაადო შემოწმების მთავარი სამმართველოს უფროსი, ლაშა თუთბერიძე და ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და საერთაშორისო კომპანია Dechert LLP-ის უფროსი იურისტი, რუსლან ახალაია.

ნეირორეაბილიტაციის სემინარი

2016 წლის 23-25 მაისს, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტში ჩატარდა სემინარი:„ნეირორეაბილიტაცია - თანამედროვე მიდგომები და გამოწვევები”. სემინარს უძღვებოდა ბრიგიტა იანი.