სიახლეები

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის მე-2 ეროვნულ შეჯიბრში მიიღებენ მონაწილეობას

15 ოქტ 2014
სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები - ანა აღლაძე, ნიკა სერგია, მამუკა ბუბუტეიშვილი და ნინო ბაგაშვილი - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სახელით საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟში მე-2 ყოველწლიურ შეჯიბრში მიიღებენ მონაწილეობას.იმიტირებული პროცესების შეჯიბრის მიზანია საქართველოში საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის პოპულარიზაცია და სამართლის სკოლების სტუდენტებისათვის შესაბამისი კვლევითი, წერითი და ადვოკატირების უნარების გაუმჯობესება.
მეტი

სტუდენტების შეხვედრა BLC-სთან იურიდიული კარიერის განვითარების პერსპექტივებზე

14 ოქტ 2014
10 ოქტომბერს შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის მაგისტრატურის სტუდენტებს საქართველოში ერთერთი წამყვანი იურიდიული კომპანიის, BLC-ს წარმომადგენლები შეხვდნენ.პრეზენტაციის მიზანი სტუდენტებისთვის BLC-ში სტაჟირებისა და შემდგომი დასაქმების შეთავაზების პირობების გაცნობა იყო.
მეტი

მედიცინის ინტეგრირებული სასწავლო პროგრამის განხორციელება დაიწყო!

13 ოქტ 2014
„ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტში დაიწყო მედიცინის ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება. პროგრამაში სწავლება, სწავლა და შეფასება ხორციელდება კურსდამთავრებულთა წინასწარგანსაზღვრული კომპეტენციების საფუძველზე, ე.ი. საგანმანათლებლო პროცესის ნებისმიერი დეტალი განსაზღვრულია „თავიდან ბოლომდე“ პრინციპის შესაბამისად. ამ საგანმანათლებლო მიდგომის მეშვეობით კურსდამთავრებულთა კომპეტენციები სრულ შესაბამისობაშია სამედიცინო განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან.
მეტი

ბაკალავრიატის სტუდენტების პირველი სამუშაო დღე „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტში!

13 ოქტ 2014
სამართლის საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს თეორიული კომპონენტების პრაქტიკაზე ორიენტირებულ სწავლებას და სტუდენტის ინტეგრირებას პროფესიულ გარემოსა და კვლევით საქმიანობაში. „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის პირველი სემესტრის სტუდენტები დღეიდან მონაწილეობას მიიღებენ იურიდიული დახმარების ცენტრის საქმიანობაში, სადაც მათ მენტორობას მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტები გაუწევენ.
მეტი

საორიენტაციო შეხვედრა მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებთან

11 ოქტ 2014
10 ოქტომბერს „ნიუ ვიჟენ“ – უნივერსიტეტში გაიმართა საორიენტაციო შეხვედრა მედიცინის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებთან.სტუდენტებმა მედიცინის სკოლის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილეს საგანმანათლებლო პროგრამა, მისი აგებულება და სპეციფიკა, სწავლების მეთოდები, პროგრამის ძირითადი და არჩევითი კომპონენტები.სტუდენტებმა თავად დაგეგმეს საკუთარი სალექციო განრიგი, ასევე ხმათა უმრავლესობით შეარჩიეს სასურველი დამატებითი კომპონენტები.
მეტი

Pages