სიახლეები

დოქტორანტურაში საუნივერსიტეტო სტიპენდიის გაცემის წესი

17 ივლ 2014
1) დოქტორანტობის კანდიდატს უფლება აქვს მიმართოს შესაბამისი სკოლის საბჭოს საუნივერსიტეტო სტიპენდიის მოპოვების შუამდგომლობით.
მეტი

საჯარო ლექცია თემაზე: სამართლებრივი აპროქსიმაციის მექანიზმები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაში

10 ივლ 2014
16 ივლისს, ოთხშაბათს, 19:00 საათზე „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტში გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე:"სამართლებრივი აპროქსიმაციის მექანიზმები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაში"ლექცია განკუთვნილია სამართლის სკოლის სტუდენტებისათვის, პრაქტიკოსი იურისტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.საჯარო ლექციას გაუძღვება „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი გაგა გაბრიჩიძე.
მეტი

Network Europe-ს მე-6 კონფერენცია თემაზე: „აღმოსავლეთთან პარტნიორობა – ევროინტეგრაციის პროცესის თანამედროვე მიღწევები და პერსპექტივები“

8 ივლ 2014
Network Europe-ს მე-6 კონფერენცია„აღმოსავლეთთან პარტნიორობა – ევროინტეგრაციის პროცესის თანამედროვე მიღწევები და პერსპექტივები“.2014 წლის 13-16 ივლისი თბილისი, საქართველო
მეტი

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტმა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით 2014 წლის 27-28 ივნისს გამართა საზაფხულო სემინარი თემაზე: „კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის ურთიერთმიმართება“

30 ივნ 2014
ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტმა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით 2014 წლის 27-28 ივნისს გამართა საზაფხულო სემინარი თემაზე: „კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის ურთიერთმიმართება“.სემინარის ფარგლებში განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: ადმინისტრაციული და კერძო სამართლის გამიჯვნა, კერძოსამართლებრივი და ადმინისტრაციული გარიგებები, საბანკო რეგულაციები, ხელშეკრულების დებულებების განმარტება, საარბიტრაჟო დებულებების შედგენა, სამედიცინო დაწესებულების სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.
მეტი

Pages