სიახლეები

საორიენტაციო შეხვედრა მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებთან

11 ოქტ 2014
10 ოქტომბერს „ნიუ ვიჟენ“ – უნივერსიტეტში გაიმართა საორიენტაციო შეხვედრა მედიცინის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებთან.სტუდენტებმა მედიცინის სკოლის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილეს საგანმანათლებლო პროგრამა, მისი აგებულება და სპეციფიკა, სწავლების მეთოდები, პროგრამის ძირითადი და არჩევითი კომპონენტები.სტუდენტებმა თავად დაგეგმეს საკუთარი სალექციო განრიგი, ასევე ხმათა უმრავლესობით შეარჩიეს სასურველი დამატებითი კომპონენტები.
მეტი

იურიდიული ფირმა BLC-ის დასაქმების შეთავაზების პრეზენტაცია

7 ოქტ 2014
2014 წლის 10 ოქტომბერს, 18:00 საათზე ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტში პრეზენტაციას გამართავს იურიდიული ფირმა BLC.პრეზენტაციის მიზანია BLC-ის სტაჟირებისა და შემდგომი დასაქმების შეთავაზების პირობების გაცნობა დაინტერესებული სტუდენტებისათვის.შეხვედრაზე დასწრება შეუძლია ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ნებისმიერ სტუდენტს.
მეტი

ნეირომეცნიერების III საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ნიუ ვიჟენ" - უნივერსიტეტში

6 ოქტ 2014
2014 წლის 4 ოქტომბერს „ნიუ ვიჟენ“ – უნივერსიტეტმა უმასპინძლა თბილისში 2–4 ოქტომბერს ივანე ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ორგანიზებით ნეირომეცნიერების III საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებას ეგიდით – „ნეიროპლასტიკურობა: ნერვული სუბსტრატი ჯანმრთელობისა და დაავადების დროს. ახალი მიდგომები და კვლევა“.
მეტი

„ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის გუნდი ევროპის სამართლის საერთაშორისო შეჯიბრზე

2 ოქტ 2014
„ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის გუნდი ევროპის სამართლის საერთაშორისო შეჯიბრზეცხადდება სტუდენტების შერჩევა „ნიუ ვიჟენ" _ უნივერსიტეტის სახელით 2014 წლის ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მისაღებად.ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის იმიტირებული სასამართლო პროცესი ტარდება 1996 წლიდან ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს ეგიდითა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ბრიტანული სამართლის ცენტრის ორგანიზებით.
მეტი

Pages