სიახლეები

„ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის გუნდი ევროპის სამართლის საერთაშორისო შეჯიბრზე

2 ოქტ 2014
„ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის გუნდი ევროპის სამართლის საერთაშორისო შეჯიბრზეცხადდება სტუდენტების შერჩევა „ნიუ ვიჟენ" _ უნივერსიტეტის სახელით 2014 წლის ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მისაღებად.ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის იმიტირებული სასამართლო პროცესი ტარდება 1996 წლიდან ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს ეგიდითა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ბრიტანული სამართლის ცენტრის ორგანიზებით.
მეტი

კლინიკის გავლის მსურველთა რეგისტრაციის ვადები

1 ოქტ 2014
„ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტში 2014 წლის ივლისის თვიდან მოქმედებს იურიდიული დახმარების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლებრივი საკითხების ფართო სპექტრში ორიენტაციისა და საზოგადოებაში გავრცელებული პრობლემების მოგვარების ქმედითი გზების შერჩევის სწავლებას - სტუდენტი „სწავლობს კეთებით“, რაც სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ფარგლებში პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაზეა მიმართული.იურიდიული დახმარების ცენტრი 2014 წლის 10 ოქტომბრიდან განაგრძობს საქმიანობას ახალი შემადგენლობით.
მეტი

დასაქმების პორტალი

1 ოქტ 2014
პორტალი ხელს შეუწყობს სტუდენტებს მოიძიონ სასურველი ვაკანსია, ხოლო დამსაქმებელს მიაწვდის ინფორმაციას „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის დასაქმების მსურველი სტუდენტების შესახებ.  პორტალზე სტუდენტებს შეეძლებათ, განათავსონ ინფორმაცია მათი გამოცდილებისა და სასურველი დასაქმების მიმართულების შესახებ. „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის დასაქმების ინტერნეტ-პორტალი მოემსახურება უნივერსიტეტის სტუდენტების უნარ-ჩვევებისა და ინტერესების გაანალიზებას, მათთვის სასურველი სამუშაო ადგილის იდენტიფიცირებას და, ზოგადად, შრომის ბაზრის ტენდენციების გამოვლენას.
მეტი

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

30 სექ 2014
"ნიუ ვიჟენ" - უნივერსიტეტის მიერ აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:საჯარო სამართლის მიმართულებით:პროფესორი: კახი ყურაშვილი;ასოცირებული პროფესორი: ნათია წკეპლაძე.კერძო სამართლის მიმართულებით:
მეტი

„ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის გუნდი Willem C. Vis სახელობის საერთაშორისო შეჯიბრზე!

29 სექ 2014
2014 წ.-ის საერთაშორისო შეჯიბრისთვის „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის სამართლის სკოლამ, შიდა კონკურსის წესით, შეარჩია Vis Moot-ის გუნდის წევრები და უზრუნველყო მწვრთნელის ჩართულობა შეჯიბრის მოსამზადებელ ეტაპზე.
მეტი

Pages