სიახლეები

ტრენინგი სახელმწიფო მოხელეებისთვის, თემაზე: „საჯარო და კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების გამიჯვნა“
24 ოქტომბერი 2014

24 ოქტომბერს გაიმართა სახელმწიფო მოხელეთა ტრენინგი თემაზე: „საჯარო და კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების გამიჯვნა“, რომელიც საპრივატიზებო ურთიერთობიდან გამომდინარე გამიჯვნის პრაქტიკულ პრობლემებს დაეთმო.

ტრენინგი ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული კოლეგიის მოსამართლემ, ნათია წკეპლაძემ და პროფესორმა დავით კერესელიძემ ჩაატარეს.