სიახლეები

სამართლის სადოქტორო პროგრამის რეაკრედიტაცია
3 ნოემბერი 2018

2018 წლის 3 ნოემბერს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის საბჭომ მოახდინა სამართლის სადოქტორო პროგრამის უპირობო რეაკრედიტაცია მომდევნო შვიდი წლის ვადით. აკრედიტაციის პროცედურა განხორციელდა საერთაშორისო ექპერტების მონაწილეობით.