სიახლეები

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის რეაკრედიტაცია
5 დეკ 2018

2018 წლის 4 დეკემბერს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის საბჭომ მოახდინა სამართლის საბაკალავრო პროგრამის უპირობო რეაკრედიტაცია მომდევნო შვიდი წლის ვადით. აკრედიტაციის პროცედურა განხორციელდა საერთაშორისო ექპერტების მონაწილეობით.