სიახლეები

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველებს სთავაზობს სწავლის საფასურის განახევრების შესაძლებლობებს
6 ივნისი 2014

სწავლის საფასურის განახევრების შესაძლებლობები მაგისტრანტებისთვის!

ჩააბარეთ შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე და გადაიხადეთ სწავლის განახევრებული საფასური!

როგორ?

მოხვდით უნივერსიტეტის შიდა - სპეციალობის გამოცდის შედეგების მიხედვით საუკეთესო 25%-ში

ან

დასაქმდით უნივერსიტეტის სტრუქტურულ დანაყოფებში, მაგალითად, New Vision - Legal Aid Office-ში.

                        სწავლის საფასურის განახევრების პარალელურად, სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის

                           მოპოვების შემთხვევაში, ისწავლით უფასოდ! 

გაიფართოვე თვალსაწიერი, აქციე ხედვა რეალობად!