სიახლეები

კონკურსის შედეგები
14 მარტი 2018

დამტკიცდა აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები. 2018 წლის 1 მარტიდან უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის რაოდენობამ 100-ს გადააჭარბა. შესაბამისად, აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ: 

პროფესორი შინაგანი მედიცინის მიმართულებით  - შორენა ჭუმბურიძე, 

პროფესორი ნეიროქირურგიის მიმართულებით  - მირზა ხინიკაძე, 

პროფესორი თორაკალური და თავ-კისრის ქირურგიის მიმართულებით - ალექსანდრე ჩინჩალაძე, 

პროფესორი რეპროდუქტოლოგიისა და გინეკოლოგიის მიმართულებით  - მადონა ჯუღელი, 

პროფესორი მოლეკულური ბიოლოგიის და გენეტიკის მიმართულებით  - ზურაბ ცეცხლაძე,

პროფესორი ზოგადი ქირურგიის მიმართულებით ასოცირებული  - მარგალიტა გოგოლაძე, 

ასოცირებული პროფესორი ონკოლოგიური კოლოპროქტოლოგიის მიმართულებით  - გიორგი ბაქრაძე, 

ასოცირებული პროფესორი ენდოსკოპიის მიმართულებით  - გოჩა ფირცხალაიშვილი, 

ასოცირებული პროფესორი ონკოგინეკოლოგიის მიმართულებით - ზაზა ციციშვილი, 

ასოცირებული პროფესორი აბდომინალური ონკოქირურგიის მიმართულებით  - ზურაბ ხეცურიანი, 

ასოცირებული პროფესორი სამედიცინო ქიმიის მიმართულებით  - ქეთევან ლომსაძე, 

ასოცირებული პროფესორი ჰისტოლოგიის და ემბრიოლოგიის მიმართულებით  - ანა აღლაძე, 

ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის მიმართულებით  - ნატალია წერეთელი,

ასისტენტი ნევროლოგიის მიმართულებით - ელენე წითლიძე,

ასისტენტი მამოლოგიის მიმართულებით - ბექა სამხარაძე,

ასისტენტი ორთოპედიისა და სპორტული მედიცინის მიმართულებით - მერაბ ვარძუკაშვილი,

ასისტენტი ონკოლოგიის მიმართულებით - დავით მაღლაკელიძე,

ასისტენტი რეპროდუქტიოლოგიისა და გინეკოლოგიის მიმართულებით - თამარ ბადრიძე,

ასისტენტი მოლეკულური ბიოლოგიისა და გენეტიკის მიმართულებით - ლანა ბოკუჩავა,

ასისტენტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით - აკაკი ბურკაძე,

ასისტენტი ბიოლოგიის მიმართულებთ - სოფიო გარაყანიძე.