სიახლეები

დოქტორანტების სემინარების საჯარო დაცვა
30 სექტემბერი 2019
  • ნინო ბეგიაშვილი

საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის უახლესი მექანიზმების ანალიზი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის მიხედვით
  • თამთა ნუცუბიძე

შრომითი დისკრიმინაცია სქესის საფუძველზე: ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტები

  • ლანა ფარცვანია​​​​​​​

უმცირესობათა უფლებებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და საერთაშორისო თანამშრომლობა სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე რეაგირების ფარგლებში

  • თამარ ხუჯაძე​​​​​​​

ქართული სააღსრულებო სისტემის ძირითადი ასპექტები და მათი შესაბამისობა აღსრულების საერთაშორისო სტანდარტებთან

 

ნაშრომების დაცვა გაიმართება უნივერსიტეტის ეკო-კამპუსში, 04 ოქტომბერს, 18:00 საათზე.

მისამართი: ნოდარ ბოხუას ქუჩა 11.

დასწრება თავისუფალია!