სიახლეები

დავით თორაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
28 თებერვალი 2019

უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს 2019 წლის 27 თებერვლის გადაწყვეტილებით, დაინიშნა დავით თორაძის ნაშრომის: „საჯარო უფლებამოსილების განხორციელებისას დამდგარი პასუხისმგებლობა სხვა პირთა მიმართ (საქართველოს და გერმანიის ადმინისტრაციული სამართლის მაგალითებზე)“ საჯარო დაცვა.

საჯარო დაცვა ჩატარდება 2019 წლის 28 მარტს, 19:00 საათზე, უნივერსიტეტის ეკოკამპუსში მისამართზე: ბოხუას ქუჩა 11.

ნაშრომის გაცნობა წინასწარი საჯარო განხილვისათვის შესაძლებელია: