სიახლეები

ცხადდება სტატიების მიღება ჟურნალ „ქართული სამართლის მიმოხილვისთვის“!
17 ივნისი 2014

სტატიის წარმოდგენა „ქართული სამართლის მიმოხილვაში“ გამოსაქვეყნებლად ხორციელდება ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: GLR@newvision.ge

 

ავტორმა ნაშრომის შემუშავებისას უნდა გაითვალისწინოს სახელმძღვანელო პრინციპები.