სიახლეები

აკადემიური კონკურსის შედეგები
3 ოქტომბერი 2018

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისიის წარდგინების საფუძველზე აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულნი არიან:

ბიზნესისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სკოლაში:

ამერ ალ რავასი - პროფესორი საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით;

დავით გულუა - პროფესორი  საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით;

ჯონ კინგი - ასოცირებული პროფესორი ეფექტიანი კომუნიკაციისა და ლიდერობის მიმართულებით.

პოლიტიკისა და დიპლომატიის სკოლაში:

გრეგ ბონდი - პროფესორი მედიაციის მიმართულებით;

კლარკ პლექსიკო - ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით;

თამარ ჩოკორაია - ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით.

სამართლის სკოლაში:

გიორგი თუმანიშვილი - პროფესორი სისხლის სამართლის მიმართულებით;

ჯულია სიტონი - ასოცირებული პროფესორი ბიზნეს სამართლის მიმართულებით;

ასევე სამართლის სხვადასხვა მიმართულებით ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ანა ბუჩუკური (კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით);

  • ნინო ბეგიაშვილი (კერძო სამართლის მიმართულებით);

  • ნიკა სერგია (კონკურენციის სამართლის მიმართულებით);

  • სალომე ჭურაძე (საჯარო სამართლის მიმართულებით);

  • ნანა ამისულაშვილი (გაკოტრების სამართლის მიმართულებით);

  • სოფიო ჯოხაძე (კერძო სამართლის მიმართულებით);

  • გიორგი ასათაშვილი (კერძო სამართლის მიმართულებით);

  • გიორგი სოფრომაძე (სამედიცინო სამართლის მიმართულებით);

  • ნინო ნიჟარაძე (საჯარო სამართლის მიმართულებით);

  • ნინო ბაგაშვილი (კერძო სამართლის მიმართულებით).

მედიცინის სკოლაში:

ანა ტრაპაიძე - ასოცირებული პროფესორი ბიოფიზიკის მიმართულებით;

ნათია კელმ ყიფშიძე - ასოცირებული პროფესორი შინაგანი მედიცინის მიმართულებით;

ავთანდილ მანველიძე - ასოცირებული პროფესორი შინაგანი მედიცინის მიმართულებით;

ოლეგ ქვლივიძე - პროფესორი დერმატოლოგიის მიმართულებით.