ღონისძიებები

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი წაახალისებს კურსდამთავრებულთა ჩართულობას ალუმნის საერთაშორისო საზოგადოების აქტივობებში. მათთვის ალუმნის ღონისძიებებში მონაწილეობა თანაკურსელებთან შეხვედრის, იმავე ღირებულებების მქონე, საინტერესო ადამიანების გაცნობისა და საერთო ინტერესების განხილვის საუკეთესო გზაა.

უნივერსიტეტი დაინტერესებულია კურსდამთავრებულთა მხარდაჭერით და მათ სხვადასხვა სახის სასარგებლო  მომსახურებასა და პროგრამას სთავაზობს. ისინი აკადემიურ ღონისძიებებში მონაწილეობით შეძლებენ ცოდნის გაღრმავებასა და ახალი გამოცდილების მიღებას. გარდა ამისა, კურსდამთავრებულთა სოციალური შეკრებები ხელს შეუწყობს მეგობრული ურიერთობის ჩამოყალიბებასა და საუნივერსიტეტო საზოგადოებისადმი ერთგულების გრძნობის გაძლიერებას. ნიუ ვიჟენ ალუმნის ასოციაციის ფარგლებში, კურსდამთავრებულებს ასპარეზი ეძლევათ ახალი იდეებისა და საკუთარი პროექტების განხორციელებისათვის. ისინი ასევე შეძლებენ ახალი სტუდენტების  გაცნობას, რომელთაც დაეხმარებიან პროფესიული მიმართულების განსაზღვრაში, მისცენ რჩევებს და გაუზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას. უნივერსიტეტი მოუწოდებს თითოეულ კურსდამთავრებულს აქტივობისა და აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობისაკენ.

პიტერ ემერსონის შეხვედრა უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებთან

ახლო აღმოსავლეთის ლიდერობის აკადემიის თავმჯდომარის დოქტორ ამერ ალ რავასის საჯარო ლექციები

ჯონ კინგის საჯარო ტრენინგი ფართო საზოგადოებისთვის