ქართული სამართლის მიმოხილვა
-

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტმა 2015 წლიდან გადაიბარა და განაახლა ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსულტაციო ცენტრის (GEPLAC) სამართლებრივი ჟურნალის „ქართული სამართლის მიმოხილვის“ გამოცემა. ჟურნალმა 1998-2008 წლებში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ეროვნული კანონმდებლობის ევროპულთან დაახლოების პროცესში სხვადასხვა სამართლებირივი ტენდენციის ანალიზის თვალსაზრისით.

ამჟამად, ჟურნალი აერთიანებს უნივერსიტეტის სახელით მომზადებულ როგორც საექსპერტო-კვლევით ნაშრომებს, ისე დოქტორანტების კვლევით კომპონენტებს მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების საკითხზე.

ეს საქმიანობა უნივერსიტეტსა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროს კოლაბორაციის ფარგლებში ჩამოყალიბებული თანამშრომლობის ერთ-ერთი გამოხატულება იყო და შემდგომშიც გრძელდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტსა და ევროპული ინტეგრაციის საპარლამეტო კომიტეტთან თანამშრომლობით.

 

ქართული სამართლის მიმოხილვა:

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 16. 2016

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 15. 2015

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 14. 2013-2014

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 13. 2011-2012

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 12. 2009-2010

ქართული სამართლის მიმოხილვა - სპეციალური გამოცემა 2008

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 11. N 1. 2008 

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 10. N 4. 2007 

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 10. N 2-3. 2007 

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 10. N 1. 2007 

ქართული სამართლის მიმოხილვა - სპეციალური გამოშვება 2007 

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 9. N 3-4. 2006  

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 9. N 1-2. 2006  

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 8. N 3-4. 2005  

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 8. N 1-2. 2005  

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 7. N 4. 2004

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 7. N 2-3. 2004

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 7. N 1. 2004

ქართული სამართლის მიმოხილვა -ტომი 6. N 4. 2003

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 6. N 2-3. 2003

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 6. N 1. 2003

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 5. N 4. 2002

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 5. N 2-3. 2002

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 5. N 1. 2002

ქართული სამართლის მიმოხილვა – არქივი