ქართული სამართლის მიმოხილვა
-

ქვეყნის სამართლებრივი განვითარების პარალელურად, „ჯეპლაკი“ (GEPLAC), როგორც Tacis-ის პროგრამის ფარგლებში შექმნილი საკონსულტაციო ცენტრი, საქართველოში სამართლებრივი და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების ხელშემწყობ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად ჩამოყალიბდა. მისი საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას 1998-2008 წლებში წარმოადგენდა „ქართული სამართლის მიმოხილვის“ გამოცემა. ჟურნალმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პროცესში სხვადასხვა სამართლებირივი ტენდენციის ანალიზის თვალსაზრისით.

ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდგომ, „ქართული სამართლის მიმოხილვა“, მისი მიზნიდან გამომდინარე, კვლავ ინარჩუნებს აქტუალობას. ამასთან, 2015 წლიდან ჟურნალი მკითხველის წინაშე წარდგება ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამეცნიერო პერიოდული გამოცემის სახით (იხ. მეტი).

 

ქართული სამართლის მიმოხილვა:

ქართული სამართლის მიმოხილვა - სპეციალური გამოცემა 2008

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 11. N 1. 2008 

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 10. N 4. 2007 

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 10. N 2-3. 2007 

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 10. N 1. 2007 

ქართული სამართლის მიმოხილვა - სპეციალური გამოშვება 2007 

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 9. N 3-4. 2006  

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 9. N 1-2. 2006  

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 8. N 3-4. 2005  

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 8. N 1-2. 2005  

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 7. N 4. 2004

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 7. N 2-3. 2004

ქართული სამართლის მიმოხილვა სპეციალური გამოშვება 2004

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 7. N 1. 2004

ქართული სამართლის მიმოხილვა -ტომი 6. N 4. 2003

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 6. N 2-3. 2003

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 6. N 1. 2003

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 5. N 4. 2002

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 5. N 2-3. 2002

ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 5. N 1. 2002

ქართული სამართლის მიმოხილვა – არქივი