საინფორმაციო ბიულეტენები

გამოსამშვიდობებელი საღამო - 2017 წლის დეკემბრის ბიულეტენი;

სტერეოსკოპური სამგანზომილებიანი სამედიცინო განათლება - 2017 წლის ნოემბრის ბიულეტენი; 

კურსდამთავრებულთათვის დიპლომების გადაცემის ცერემონია - 2017 წლის ოქტომბრის ბიულეტენი;

მისიის ხელახლა გაცხადება და სტრატეგიული გეგმა - 2017 წლის სექტემბრის ბიულეტენი;

სამართლის სკოლა - მოვლენათა ეპიცენტრში - 2017 წლის აგვისტოს ბიულეტენი; 

კულტურათა ზეიმი - 2017 წლის ივლისის საინფორმაციო ბიულეტენი;

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობით - 2017 წლის ივნისის საინფორმაციო ბიულეტენი;

ჯანსაღი ცხოვრების წესი და სპორტი - 2017 წლის მაისის საინფორმაციო ბიულეტენი;

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა - 2017 წლის აპრილის საინფორმაციო ბიულეტენი;