ისრაელი

უცხოელი სტუდენტის მიღების პროცედურების შესახებ ინფორმაციისათვის მოგვწერეთ:

admissions@newvision.ge 

ან მიმართეთ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის შესაბამის წარმომადგენლობას: 

ისრაელი

ALbayan students Services

Araba City 30812

Dr. Nidal Moed

Phone: 009726396909

email- Nedal_m5@hotmail.com