აფრიკის ქვეყნების წარმომადგენლები

უცხოელი სტუდენტის მიღების პროცედურების შესახებ ინფორმაციისათვის მოგვწერეთ:

admissions@newvision.ge 

ან მიმართეთ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის შესაბამის წარმომადგენლობას: 

ეგვიპტე

Hana Aviation Georgia LLC 

Giza Pyramids garden 497A

email: info@hana-air.com 

00201010889300